Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-25

Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: DB Schenker
DB Schenker i Sverige erbjuder landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Målet är högt satt: att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. Med ett aktivt miljöarbete som är certifierat enligt ISO 14001 har man goda förutsättningar att arbeta effektivt mot detta mål.
DB Schenker i Sverige är en del av region North och organisationen består av ett antal olika divisioner och bolag. Företagsledningen samt en del av dessa divisioner har sitt kontor vid Lilla Bommen i Göteborg.

Uppgift:
2001 gjordes en Miljöutredning på Schenkers verksamhet och det är denna som sedan legat till grund för det miljöarbete som bedrivits. Det är nu dags att uppdatera denna miljöutredning eftersom det hänt mycket i organisationen sedan dess. T ex har både omorganisationer och flytt har bidragit till att man nu känner att det finns ett behov av att genomföra en ny miljöutredning.
Miljöutredningen ska omfatta hela den svenska organisationen och den kommer att kunna delas in i två delar, dels är det de direkta miljöaspekterna och dels är det de indirekta miljöaspekterna. De direkta miljöaspekterna finns det en hel del statistik och data kring som man kan utgå från och denna del av utredningen skall vara gemensam för hela den del av organisationen som sitter på huvudkontoret vid Lilla Bommen. Den del som behandlar de indirekta miljöaspekterna bör inkludera även vissa andra delar som inte rent fysiskt sitter på Lilla Bommen. De indirekta miljöaspekterna är en mycket viktig del i helheten eftersom tidigare miljöutredning kommit fram till att de indirekta aspekterna är en av de stora miljöbelastningarna.
Det finns möjlighet att dela upp examensarbetet på två delar där en student jobbar med de direkta miljöaspekterna och en student med de indirekta. Du får som student chansen att lära dig mer om hur miljöarbetet fungerar på ett stort företag inom logistikbranschen och samtidigt utveckla dina kunskaper inom miljöledningssystem.

Förkunskaper
Du som söker skall ha goda kunskaper inom miljöledning

Omfattning
Examensarbetet omfattar 30 hp och kan eventuellt delas upp på två studenter som vardera skriver 15 hp.

Ort
Göteborg

Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras med uppdragsgivaren

Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg, 0766-12 17 51

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.