Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-29

Motorvägshållplatser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Saknas nationell/regional strategi och regionala underlag för effektberäkning, nytta,( krav på utformning finns i VGU) m.m. av motorväghållplats.

Motorväghållplatser utformas på olika sätt från trafikverksregion till region. Visst stöd finns i VGU men kraven från länstrafikbolagen ökar och flertalet ”nya” utformningar är tveksamma ur trafiksäkerhetssynpunkt och resenärsperspektiv. Det övergripande anspråket för motorvägen kan äventyras.
Trafikverket behöver ha några typer av motorvägshållplatser att hålla sig till beroende på vägtyp (landsbygd eller stadsmiljö) som underlag vid projektering.

Mål – Syfte
Utifrån VGU och studier av befintliga motorvägshållplatser ta fram ett underlag som kan användas för att fram en nationell/regional strategi.

Innehåll
Utgångspunkten är VGU. Studera tidigare underlag som framtagits av konsultföretaget Cowi.
Kontakter med övriga regioner t ex i Stockholm, Malmö.

Studera befintliga motorvägshållplatser.
Hur skapar vi trafiksäkra lösningar i anslutning till våra mot i olika hastigheter. 110,100,90,80,osv.
Retardations-, accelerationssträckor, mm.
Hur ser en bra bytespunkt ut mellan snabb och lokal buss? Angöring, infartsparkering, gång cykel anslutning.
God miljö för väntande inkl Ts.
Förstående miljö för alla trafikanter.
Intervjuer med förare och passagerare.
Hur beskriver/räknar vi nyttoeffekter, t.ex. hur många skall kliva av- på för att vi skall bygga/utveckla en motorvähshållplats.
Omfattning och profil
Arbetet är lämpligt som examensjobb för en civilingenjörsstudent väg- och vattenbyggnad.

Samhälle Region Väst
Kerstin Winberg
Tfn: 031-63 50 09
E-post: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.