Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-29

Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Message Platform (MP), en produkt inom Scania Fleet Management Services, är navet i den trådlösa kommunikationen mot våra uppkopplade fordon. MP hanterar idag en stor mängd meddelanden per sekund och kommer framöver att behöva hantera ännu större meddelandemängder. Vi tittar nu på olika strategier för att hantera denna utmaning, där en distribuerad cache är en möjlig lösning.
Mål
Utvärdera distribuerad cache som koncept för MP och ge en rekommendation både vad det gäller lämplig produkt och strategi samt implementationsmönster. Analysen bör ta hänsyn till dels prestanda i datamängd och överföringshastighet, prestanda vid parallella uppdateringar samt hur väl produkten presterar då antalet noder i nätet ökar.
Är det distribuerad cachning rätt väg att gå? Vilka för- och nackdelar innebär denna ansats? Vilka risker? Hur påverkas utvecklingsorganisationen? Vilka verktyg behövs?
Uppdragsbeskrivning
• Scanna av marknaden för cachningsprodukter
• Analysera och jämföra tänkbara alternativ
• Benchmarking hos andra företag som använder distribuerade cacher i sina produkter/tjänster: fördelar, nackdelar, fallgropar, best practice.
• Göra en ROI-analys. Ta fram faktiska siffror på eventuell prestandavinst och väga de mot kostnaden och arbetsinsatsen för implementation.
• Titta på strategier och mönster för implementation
• Sätta upp utvecklingsmiljö
• Proof-of-concept
• Utvärdera, dra slutsater och ge rekommendationer för fortsätt arbete
Utbildning/linje/inriktning: Civilingenjör inriktning datateknik, data- och systemvetenskap eller liknande.
Antal studerande: 1-2
Startdatum för ex-jobbet: 2012-01-16
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor
Kontaktpersoner och handledare: Andreas Höglund, 070-0860936, [email protected]
Ansökan märkt ”PU11-83” [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag: 2012-12-2


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.