Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-01

Användarpanel med interface

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kategori: Elektronik-konstruktion/Programmering av SoC
Omfattning: 2 studenter, 30 poäng (20 veckor) vardera

Bakgrund
Axis Communications är ett innovativt företag med en stark tillväxt under lång tid. I dag har företaget runt 1000 anställda över hela världen och har blivit en stark kraft inom säkerhetsindustrin. Axis söker kontinuerligt nya innovativa idéer som kan förbättra säkerhetssystemen för systemintegratörer och slutkunder.

Vi har identifierat en möjlighet att förbättra kontrollen i ett säkerhetssystem, genom en produkt som har ett nytt innovativt kontrollgränssnitt. Examensuppsatsen kommer att omfatta utvärdering av konceptet, samt utveckling av elektroniken från en given estetisk design. Produkten skall fungera både i inomhus- och utomhusmiljöer. I arbetet ingår att undersöka och utvärdera olika kända tekniker och komponenter, som till exempel NFC och pekskärmar.

Mål
Målet med denna examensuppsats är att i teorin och i praktiken undersöka komponenter och existerande tekniker och sammanföra det till en funktionell prototyp.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.