Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-02

Konvertering av spänning från Termoelektrisk generator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den allra starkaste drivkraften för Scanias produktutveckling är att minska
bränsleförbrukningen hos våra lastbilar för att förbättra driftsekonomi och minska
miljöpåverkan. Det finns många sätt att åstadkomma detta på. Ett område med stor
potential är återvinning av spillvärme.
Examensarbetet syftar till att utreda/simulera vilken konverteringsteknik som är
effektivast, DC/DC-konverter eller flexibel inkoppling-seriellt/parallellt, vid olika körfall för
ett kommersiellt fordon, där elenergin genereras av en TermoElektrisk Generator (TEG)
med en kapacitet på 5 kW som utvinns ur avgasvärme.
Uppdragsbeskrivning

Exjobbet kommer att innehålla följande moment:
Litteraturstudie.
Insamling av data: För TEG tillgänglig avgasenergi som funktion av motoreffekt,
motoreffekt i olika driftsfall, elförbrukning i olika driftsfall, etc.
Modellering (ev uppdatering av befintlig) av DC/DC-konverter.
Konstruktion och modellering av switch-system.
Simulering och jämförelser av verkningsgrader .
Rapportskrivning.
Du kommer under exjobbstiden att komma i kontakt med flera av våra ingenjörer med
stor kunskap inom området fordonsmodellering och också få insikt i flera av de
spännande framåtblickande koncept som vi arbetar med inom Scania. Du kommer att
vara placerad på en grupp med starkt fokus på forskning och långsiktig
produktutveckling, med stort utrymme för kreativitet och egna initiativ.

Vi söker
Examensarbetet är lämpligt för civilingenjörsstudenter; F, Y, D, E, M
Antal studerande: 1- 2
Startdatum för exjobbet: enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson och handledare
Jan Dellrud, 08-553 50882, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected], märkt med ”PU11-91”
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2012-01-05, ansökningar kommer att hanteras löpande innan detta datum.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.