Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-05

Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar med prövning och utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Utöver detta arbetar miljöskyddsenheten även med inventering och tillsyn över efterbehandling av förorenade områden. Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka risk för människors hälsa och/eller för miljön.

Uppgift: Examensarbetet innebär att hjälpa länsstyrelsen inom arbetet med inventering av branschen Plantskolor. Området är mycket brett och examensarbetets slutgiltiga utformning kan bestämmas genom samråd med handledare på länsstyrelsen och utformas med avseende på kompetensområdet och intresse hos studenten. Nedan presenteras några olika förslag som sedan kan kombineras eller vidareutvecklas ihop med länsstyrelsen.
Examensarbetet kan utföras som en litteraturstudie med insamling av bakgrundsinformation om plantskolor med fokus på historisk bekämpningsmedelsanvändningen och dess miljöeffekter. Exempel på frågor som kan hjälpa länsstyrelsen i det fortsatta inventeringsarbetet: Vilka bekämpningsmedel ska vi vara uppmärksamma på i vår fortsatta inventering av branschen? Finns det områden som är särskilt känsliga för de bekämpningsmedel som vi bör titta på? Finns det grödor som vi bör fokusera särskilt på? Finns det grödor/områden där man inte använt bekämpningsmedel?
En annan inriktning eller del av arbetet kan vara att ta fram vilka inventeringskällor som finns och sedan göra en utvärdering av dem för att se vilka som är kvalitativa (bättre eller sämre) och vilka som ger det effektivaste inventeringsresultatet.
En del i studien kan även vara att göra en lägesrapport om hur andra län har hanterat frågan med plantskolorna, såsom vad de har kommit fram till för resultat, om provtagningar har genomförts, vad de har visat, statistik över riskklassningar med mera.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig har kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen som kemi, geovetenskap och miljövetenskap.

Omfattning
Examensarbetet omfattar 15-30 hp och kan anpassas till både kandidat och mastersnivå.


Ort
Göteborg

Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras med Länsstyrelsen

Kontaktperson Miljöbron
Maria Bertrand, tel. 0732- 70 55 70

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.