Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-05

Baltkabeln - en kritisk granskning av följder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ekot rapporterade i Juni glatt om att Svenska Kraftnät startat det stora projektet Baltkabeln till Litauen. Enligt inslaget skall elen som skickas genom kabeln sedan täcka 30% av Litauens energibehov och göra dem mindre beroende av Ryssland efter Ignalinas bortkoppling.
Tyvärr tycker jag att det hela granskades lite väl okritiskt och när jag hörde av mig till Svenska Kraftnät i frågan så fick jag undvikande svar om följderna. Exjobbet går ut på följande:
1. Tag fram projekteringskostnader + byggkostnader för projektet samt vem som finansierar det hela.
2. Tag fram vad 30% av Litauens strömbehov är.
3. Intervjua Svenska Kraftnät om eventuella utbyggnader i kapacitet i Sverige innan drifttagning av kabeln.
3. Intervjua minst 2 strömhandlare i Sverige för att få en analys av vad som händer med de nationella strömpriserna om vi plötsligt ökar efterfrågan med den mängd som specificeras i punkt 2.

Min tes, som jag gärna ser motbevisad, är att Sverige först kommer att plöja ner miljardbelopp av elkonsumenternas pengar i en kabel som sedan kommer att bidra till att radikalt höja det nationella elpriset. Detta i en tid där industrin redan står på barrikaderna pga höga elpriser.
Ett välgjort ex-jobb torde ge god publicitet samt bra jobbchanser. Lycka till.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.