Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-13

Bränsleeffektiv platooning med hänsyn till topologin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
En stark drivkraft för Scanias produktutveckling är att minska bränsleförbrukningen hos
våra lastbilar för att förbättra driftsekonomi och förbättra miljöpåverkan. Det finns många
sätt att åstadkomma detta på. Ett nytt område inom fordonsindustrin är att bilda s.k.
fordonståg (eng. platooning).
Studier har gjorts inom platooning för tunga fordon som påvisar stora bränslebesparingar
tack vare minskat luftmotstånd för det bakomvarande fordonet. Det finns även
sparpotentialer om ett enskilt fordon kan ta hänsyn till vägtopologin framöver. Däremot är
det ännu oklart hur ett fordonståg ska agera samt arrangeras med avseende på topologin
för att uppnå en hög bränslebesparing.

Mål
Examensarbete syftar till att undersöka och förstå vägtopologins påverkan på
bränsleförbrukning för heterogena fordonståg. Efter en god uppfattning har erhållits, skall
en bränsleeffektiv reglerstrategi kunna tas fram.

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet kommer att innehålla följande moment:
Litteraturstudie
Modellera fordonståg på olika vägtopologier
Analysera den adaptiva farthållarens reglerstrategi och dess påverkan på
bränsleförbrukningen under olika fall
Ta fram en bränsleeffektiv reglerstrategi för fordonståg
Simulera och validera resultat
Rapportskrivning samt presentation
Utbildning/inriktning: En civilingenjörsstudent med bakgrund inom elektroteknik,
teknisk fysik, maskinteknik eller farkostteknik samt ett intresse
för fordon.

Startdatum: Enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Assad Alam, 08-553 89641, [email protected]
Kuo-Yun Liang, 08-553 50833, [email protected]

Ansökan skickas till:
[email protected], märkt ”PU11-94”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2012-02-29, ansökningar kommer att hanteras löpande innan detta datum.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.