Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-13

Analysmetoder för kranar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbet omfattar numerisk modellering av lyftkranar i krävande tillämpningar.
Syftet med exjobbet är att ta fram en modern, noggrann och effektiv analysteknik för kranar. Modelleringen görs i ett befintligt FE-program, t ex Ansys eller Abaqus. Modellerna används för att beräkna sannolikheten för utmattningsskada och kollaps i de bärande delarna. I förlängningen kommer den framtagna metodiken att tillämpas i verkliga fall och utgöra en del av de undersökningar som Inspecta utför. I exjobbet ingår fältbesök för att ge en bra känsla för de verkliga förutsättningarna.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.