Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-13

Limbeläggning av stålplåt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metalcolour Sverige AB är marknadsledande tillverkare av foliebelagd tunnplåt för fartygsinredning. Under varumärket ”Dobel” produceras i en stor mängd färger, strukturer och mönster och används såväl i arbetsbåtar som i lyxiga kryssningsfartyg.

I dagsläget köper företaget Metalcolour i Ronneby all sin stålplåt förbehandlad med ett lösningsmedelsbaserat lim, som sedan lamineras/ beläggs med en tunn PVC-folie, efter kundens önskemål. Projektet består utav två delar som kan genomföras varför sig eller tillsammans:

1. Att tillsammans med företaget utvärdera ett antal på marknaden tillgängliga smältlimmer utifrån pris, vidhäftning, applicerbarhet, miljöpåverkan samt ev. demonterbarhet för att få slutprodukten mer återvinningsbar.

2. Att generera idéer för hur ett smältlim kan applicera i form av pulver, granulat, limstift eller liknande på tunnplåt (stål) inom ramens för företagets befintliga väggar och processer. Efter detta kommer resultatet utvärderas, och den/de bästa idéerna testas för att mer praktiskt värdera för- och nackdelar.

Kunskap kring limteknik är önskvärd samt maskinteknisk kunskap för att finna sätt att applicera limmet i processen.

Syftet med projektet är att reducera kostnaden för slutprodukten - limbelagd stålplåt, skapa en minskad miljöpåverkan och förbättrad återvinning. Samt komma ifrån den begränsning av antalet leverantörer av stål som Metalcolour AB har idag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.