Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-19

Förbättring av en Open Source GeoCoding server

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I en allt mer mobil och uppkopplad värld så utnyttjar vi allt mer interaktiva kartor som Google Maps, Bing Maps med flera. Dessa är till stor nytta för många människor och många utvecklare över världen har integrerat dessa i sina tjänster. Dock är de förknippade med nackdelar ur ett utvecklar-perspektiv. Deras licenser är endast gratis på ytan och kommer med snäva restriktioner om vad tjänsterna får användas till.

Som ett alternativ till dessa proprietära tjänster finns en open source karta, OpenStreetMap (OSM). Denna är uppbyggd av flera hundra tusen frivilliga kartografer och större delen av världen är kartlagd.

TaxiCaller är ett trafikledningssystem för taxibolag som idag använder OpenStreetMaps GeoCoding funktioner för uppslagning av adresser. Adressernas koordinater används sedan för att tilldela inkommande körningar till närmaste bil för att på så vis spara både tid och pengar och även skona miljön.

Vi söker en eller två ex-jobbare för att lösa följande uppgifter:
1. Sätta sig in i Nominatim, en öppen GeoCoder för OSM. Samt installera denna på en Linux-server.

2. Lägga ett lager ovanpå Nominatim för lagring och uppslagning av användargenererade Point of Interests (POIs). Förslagsvis genom att implementera en WebService i Java, som tar emot söksträngarna och matchar mot både en egen SQL databas och sedan anropar den lokala Nominatim installationen.

3. Förbättra sökalgoritmen i Nominatim med så kallad fuzzy string matching för att få träff även vid felstavning av adresser. Detta görs genom att modifiera befintliga SQL funktioner.

Mer information:
www.openstreetmap.org
wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim
www.postgresql.org/docs/8.3/static/fuzzystrmatch.html

Kunskaper/tekniker:
PHP, C, HTTPRequests, JavaScript, JSON, SQL, Linux, Jav

TaxiCaller används idag av ett antal taxibolag runtom i världen. I Skåne används vårt system av bl.a. Taxi46.
Mer info om TaxiCaller hittar ni här: www.taxicaller.com
För att söka detta ex-jobb, vänligen skicka din ansökan till [email protected].

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.