Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-20

Ökad konsumentmakt på elmarknaden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetena syftar till analysera hur elmarknaden kan utvecklas för att öka konsumenternas ställning och mer specifikt undersöka:
- konsumenternas beteende på elmarknaden genom storskaliga enkäter
- hur nya tjänster och aktörer tar sig an energitjäntmarknaden
hur sociala medier kan användas för utvecklingen av elmarknaden
- policy utvecklingen på energimarknaden
- prissättningen och produktionsmix på elmarknaden


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.