Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-27

Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
”Grey Water” eller på svenska, gråvatten är allt tvätt & disk vattnet som Vi spolar ut. Detta skall inte förväxlas med svart vatten, som är avloppsvattnet från våra toaletter. Återvinning och behandling av både svart & gråvatten är viktiga vid grön byggnation, och har blivit alltmer intressant ur både närings- & energisynpunkt.

Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda ”Kilen” utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration.


Mål med examensarbetet
Stadsbyggnadskontoret på Ronneby Kommun vill inom ramen för Cefur och stadsförnyelse-projektet Kilen undersöka på vilka sätt vattenåtervinning kan implementeras i samband med uppbyggnaden av det nya hållbara bostadsområdet Kilen i Ronneby.
Projektets syftar till att i samverkan med lämplig Högskolan/ Universitet undersöka, idégenerera samt utvärdera hur vattenåtervinning kan och bör implementeras.
Intressanta användningsområden & frågeställningar som kan/bör beaktas är:
- De fyra separata avloppstyperna dränering, dagvatten, gråvatten samt svartvatten.
- Möjliga kopplingar till systerprojektet ”Gröna Fasader & Tak”.
- Huvudinriktningen bör vara som resurs, näringsvärde & energieffektivisering?
- Beakta även implementeringens påverkan för framtida underhållsarbete m.m.?
- … fler frågor?

Företag
Ronneby Miljö och Teknik AB, Stadshuset, 372 80 Ronneby

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])


Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.