Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-09

Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Forskargruppen arbetar med insamling och analys av metadata i medicinska bilder. Syftet med arbetet är att tillgodogöra verksamheten information från bildarkivet som tidigare varit svårtillgänglig och omvandla informationen till kunskap för verksamhetsutveckling.
Samarbete bedrivs i nära samverkan med den kliniska verksamheten. Projektet har drivits sedan 2004 och data från över 30 miljoner medicinska bilder har samlats in i en lättillgänglig och avidentifierad databas. Programmiljön består av Ubuntu och Java, framförallt biblioteket dcm4che, samt MySQL. Databasen utnyttjar statistikvetktyget R som analysmotor förutom de inbyggda funktionerna i MySQL och Java.
Examensarbeten är tillgängliga inom flera områden:
- Implementering av analysprojekt i Java
- Statistiska analyser
- Bildhantering
- Databashantering och optimering
- Visualisering
Arbetet utförs i akademisk miljö i samarbete med Uppsala Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Applikationen är installerad i 5 landsting i Sverige och hanterar automatiskt insamling och analys av bilder från en halv miljon undersökningar per år.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.