Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-09

Examensarbete Pulsad Plasmagenerator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
BAE Systems Bofors AB i Karlskoga med ca 400 kvalificerade medarbetare är ett svenskt högteknologiskt företag som ägs av den globala försvarskoncernen BAE Systems. I Karlskoga bedrivs forskning och utveckling (FoU) av produkter/system som ska medverka till att skapa en säkrare framtid. I arbetsuppgifterna ingår ofta kontakter med nationella och internationella aktörer/samarbetspartners. I FoU-projekten är man beroende av kompetens på hög nivå inom bland andra områdena elektronik, data, maskin och teknisk fysik. Fördelningen av tjänster är i ungefärliga siffror, 350 tjänstemän varav 250 har ingenjörsutbildning och 50 är kollektivanställda inom produktion.

Uppdrag
En plasmagenerator för hög pulsad effekt har utvecklats för grundläggande studier av energiöverföring från elektrisk energi till strömmande het gas. Tillämpningsområden för denna princip kan t.ex. vara motordrift för satelliter i omloppsbana, eller UV/VUV-källa till kemisk laser. Examensarbetet är av både experimentell och teoretisk karaktär, där du lär dig planering av labbförsök, uppställning av mätdiagnostik såväl som modellering av plasmageneratorn. Plasmageneratorn är baserad på en magnetoplasmadynamisk kompressor (MPC) av erosionstyp. Ett skal av högt joniserat plasma bildas vid en isolatoryta för att sedan accelereras axiellt av det inducerade magnetiska trycket. Plasmat består av joniserad gas såväl som erosionsprodukter från isolatorn. Isolatorn är typiskt gjord av Teflon® (PTFE) eller Delrin® (polyoxymethylene). Typiska strömmar som hanteras är flera tiotals kA, med energiutveckling i tiotalet kJ under delar av en millisekund.

Den vi söker
Du har inriktning elektrofysik, teknisk fysik eller liknande civilingenjör/master-utbildning, och vill arbeta med teknik utöver det vanliga tillsammans med en grupp. Arbetsfältet är brett med både grundläggande och tillämpade frågeställningar. Examensarbetet kan följas av anställning.

Mer information lämnas av:
Denny Åberg, 0586- 733 282
Anna Norman, HR, 0586-733 367

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan via www.baesystems.com/careerssweden


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.