Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-10

Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Bakgrund: Beat Food for Progress

Food for Progress arbetar för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Fokus är att stimulera efterfrågan samt utveckla och sälja livsmedel som underlättar en hållbar utveckling lokalt och globalt för både människa och miljö.

Det viktiga är att många människor äter mindre kött. Ett måste för att lyckas med det är att fler välsmakande produkter med mindre kött, och helt utan kött, tas fram. Med ingrediensen/insatsvaran Beat kan köttinnehållet halveras och rena veganprodukter skapas. Produktutveckling och varuförsäljning i kombination med ett webb- och aktivitetsbaserat ”missionsarbete” står på agendan.

Beat Food for Progress överskott ska återinvesteras i utveckling och marknadsföring av nya produkter som gynnar en hållbar livsmedelskonsumtion. Samt stimulera en tryggad livsmedelsförsörjning i tredje världen genom att investera i småskalig odling av grödor med högt näringsinnehåll.

Företaget kommer att arbeta nära forskningsvärlden för att optimera odling, produktion och marknadsföring samt hitta nya vägar till en hållbar livsmedelskonsumtion och vill gärna knyta till sig en driven student för följande uppdrag:

Uppdrag:

Livscykelanalyser samt estimeringar på minskade koldioxidutsläpp
Beräkningar ska göras för omställning till Beat- produkter i offentlig sektor. Projektet ska utföras på SLU i Ultuna på Institutionen för energi och teknik under handledning av Elin Röös, i samarbete med Beat Food for Progress och Food & Health Concept Centre. Projektet ska syfta till att tydliggöra de miljömässiga effekterna av omställningen till Beat produkter, jämförelser med existerande produkter ska därför göras.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.