Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-12

En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hudcancer i Sverige
Varje år drabbas över 40 000 svenskar av hudcancer. Incidensen av de tre vanligaste cancerformerna (malignt melanom, skivepitelcancer och basaliom) ökar kraftigt i Sverige. Dessutom har antalet patienter med förstadier till malignt melanom tredubblats det senaste decenniet och antalet förstadier till skivepitelcancer ökar lika snabbt som de invasiva formerna.

En försöksverksamhet som bygger på digitala remisser med kliniska respektive dermatoskopiska bilder på hudtumörer för bättre, snabbare och säkrare prioritering av patienter som remitteras från distriktsläkare till hudspecialist inom Västra Götalands Regionen.

Distriktsläkare som vill remittera en patient till hudspecialist för en eller flera misstänkta hudtumörer tar kliniska bilder samt dermatoskopibilder på dessa med en smartphone (iPhone® 4) och anpassat dermatoskop (Fotofinder Handyscope®). Bilderna skickas som remiss till hudspecialist tillsammans med svar på standardiserade kliniska frågor med information om patientens hudförändring (-ar) och symtom. Hudspecialisten besvarar ”teledermatoskopiremissen” inom 1-2 arbetsdagar via Short Message Service (SMS) eller e-mail.

Projekt förslag
Analysera fördelar och nackdelar samt beräkna potentiella besparingar för patienten och sjukvården. Följa flödestider samt resultat ur patientperspektiv under och efter interventionen.

Resultat
En konkret rapport hur forsöksverksamheten skall kunna implementeras i sjukvården idag och dess samhälsekonomisak besparringar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.