Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-13

Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Telia har i sin IPTV-tjänst en välfylld Video-on-demand-butik (VOD-butik) till sina kunders förfogande. Det är dock inte enkelt att hitta bland flera tusen titlar, och det faktum att användaren endast har en fjärrkontroll att navigera med gör det inte enklare. Nyligen har Telia börjat koppla betyg och recensioner från kända tidningar och tidskrifter till sitt filmbibliotek som ett första steg att göra det lättare att hitta intressanta filmer. Man vill nu även undersöka hur sociala medier kan bidra till detta.

Filmsidor som rottentomatoes.com och filmtipset.se använder Facebook för att koppla användare till sig genom t.ex att låta dem gilla favoritfilmer. Facebook har på senare år utvecklats till en komplett infrastruktur för att knyta ihop sociala tjänster. Företag kan integrera Facebook i sina hemsidor och skapa egna applikationer på Facebook. När en användare gillar ett företag får företaget tillgång till värdefull information om användaren och dess vänner.
Telia skulle kunna använda Facebook för att få tillgång till en användares favoritfilmer, vilka filmer dess vänner har gillat osv, men skulle även kunna integrera direkt emot öppna API:er som t.ex rottentomatoes.com.

Syftet med detta exjobb är att undersöka hur sociala medier kan användas som rekommendationsmotor i Telias VOD-butik.

Den teoretiska delen av exjobbet består i att undersöka:
1. Olika angreppsätt för ta till vara på och filtrera informationsflödet från sociala medier (data mining).
2. Hur denna information kan utnyttjas för att skapa en rekommendationsmotor kopplad till Telias filmutbud

Den praktiska delen av exjobbet består i att bygga en prototyp baserat på resultatet från teoridelen. Prototypen ska integrera mot en eller flera sociala tjänster/medier och aggregera metadata om filmer i Telias utbud. Den ska även tillhandahålla ett API för kommunikation med set-topboxar och andra klienter.

Exakt innehåll i exjobbet specificeras mer detaljerat av studenten tillsammans med en mentor från IPTV-labbet. Studenten utför arbetet i våra lokaler i Farsta med planerad start 1 mars 2012

Kvalifikationer:
• Civilingenjörsutbildning eller motsvarande.
• Gedigna programmeringskunskaper inom webbutveckling: Javascript, något server-side-språk (Java, PHP el. dyl.), HTML, CSS etc. Exakta teknikval diskuteras med mentorn hos Telia.
• Gärna aktiv användare av diverse social medier.
Språkkunskaper:
• Muntligen kunna kommunicera på svenska.
• Mycket goda kunskaper i engelska - både muntligen och skriftligen.

Sista dagen för ansökan: 15 februari.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.