Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-16

MIFO- Fas 1 klassning av nedlagda deponier i Arvidsjaurs kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
UPPGIFTER

Arbetet omfattar MIFO-Fas 1 klassning av 18 nedlagda deponier i Arvidsjaurs Kommun. Arbetet utförs enligt MIFO handboken Rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden. I uppgifterna ingår bl.a. arkivsökning, historisk undersökning, intervjuer, platsbesök, mätningar, provtagning, fotodokumentation, framtagande av riktvärden och bakgrundshalter samt rapportskrivning.

KVALIFIKATIONER
Vi tror att du läser till civilingenjör, högskoleingenjör, miljöinspektör, lantmätare, biolog/ekolog eller läser ett kanidat- eller masterprogram inriktad mot miljö eller mark/anläggning.

Du har läst någon kurs med ämnena MKB, avfall, miljö, miljögeoteknik, hydro- och geohydrologi, geoteknik eller GIS.


Eftersom deponierna finns i kommunens byar, är B-körkort ett krav. Arvidsjaurs kommun tillhandahåller bil, alternativt att kommunen betalar milersättning för egen bil.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.