Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-19

Projekthantering, bokning, rapportering och fakturering för frilansare inom filmbranschen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Filminspelningar bemannar personal/resurser med olika uppgifter för en bestämd tidsperiod.

Detta innebär att man samlar en grupp under ett projekt under en begränsad tid.
Dessa personer är i de flesta fall frilansare och egenföretagare med egna agendor/kalendrar. Dessa har också helt olika prisbild och helt unika kostnadsartiklar.

Vi samlar dessa personer och artiklar under en och samma boknings och fakturerings resurs.

Under en begränsad period så samlar vi ett antal frilansare i grupp under samma projekt och administrerar deras jobb.

Grupperna har olika sammansättning för varje projekt. En och samma frilansare kan tillhöra flera grupper i unika kostellationer under olika tidsperioder.

Vi vill kunna hantera detta centralt och kommunicera med frilansarna via smartphone och web.

Varje frilansare har en egen personlig kalender och rapporteringsdel. Kalendern är delad av oss och frilansaren.

Kalendersystemet och projekthanteringen är oerhört komplext. Likaså rapporterings delen och faktureringen.

Vi vill i förlängningen även kunna koppla betalningssystem till tjänsten.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.