Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-19

Implementering av resepolicys hos kommuner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Definiera vad som kännetecknar en lyckad implementering av resepolicys. Vilka åtgärder görs för att få de anställda att följa policyn och vilka åtgärder ger bäst resultat?

Bakgrund: De flesta offentliga aktörer har idag en resepolicy men i många fall visar det sig att dessa policys inte efterlevs. Det finns även variationer i ambitionsnivån. För att bättre kunna stödja kommuner i regionen med arbete med resepolicys behöver Trafikverket bättre kunskap om vad som leder till att policys efterlevs.

Arbetets innehåll: Undersök ett antal kommuner inom region Öst som har resepolicys och som har gjort uppföljning på hur resepolicyn används. Utföra en jämförande undersökning om ambitionsnivån på resepolicyn samt hur bra policyn efterföljs. Vad kännetecknar kommuner där uppföljning visar goda respektive mindre goda resultat.

Metod: Intervjuer, workshop,

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.