Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-26

Kontroll av zinkskikt på monterat räckesmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet består i att ta fram en metodbeskrivning för zinkskiktsmätning i fält på skyddsanordningar. Vidare ska en mall för lättfattlig presentation av det färdiga resultatet av mätningarna tas fram. Till metodbeskrivningen ska finnas en teoretisk redogörelse som motiverar och underbygger de föreslagna metoderna samt bekräftar metodens kvalitet.

Med skyddsanordningar avses väg- och broräcken.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.