Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-26

ISO 39001 – Ledningssystem för trafiksäkerhet (jämförelser andra standarder, spridning och betydelse i verksamheter)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sverige leder genom SIS ett globalt arbete med att ta fram en ny ISO-standard för ökad trafiksäkerhet världen över. I det internationella arbetet, där Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, är ordförande, ingår trafiksäkerhetsexperter från 39 olika länder samt organisationer såsom Världsbanken, FN och OECD.

Standarden, som har beteckningen ISO 39001, kommer att omfatta människan, fordonet och vägen och rikta sig till alla organisationer som på något sätt påverkar eller påverkas av trafiksäkerheten på våra vägar. Exempel på sådana organisationer är åkerier, skolor, vägbyggare, fordonstillverkare och myndigheter. Genom att tänka och agera utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv och utifrån en helhetssyn på sin verksamhet, kan nya vägar, trafikplatser, fordon, rutiner och även förändrade beteenden bidra till att öka trafiksäkerheten.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.