Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-27

Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Carmenta erbjuder produkter och utvecklingstjänster inom geografisk informationsteknik för krävande affärskritiska system. Våra kunder finns främst inom försvars-, säkerhets- och myndighetssegmenten.

Carmenta deltar i TUCAP, ett tekniskt utvecklingscenter med fokus på modern informations- och kommunikationsteknik som ska stödja och effektivisera ambulansalarmering och prehospital vård.

Projekt LOTAM
Inom TUCAP har man identifierat ett intresse för beslutsstödsverktyg som kan användas vid strategisk planering av den prehospitala verksamheten. Tillsammans med SOS Alarm och Linköpings Universitet kommer Carmenta att utveckla och testa ett antal olika verktyg, paketerade under benämningen LOTAM (Long term prediction and planning of ambulance calls and resources).

Syftet med projektet är att utveckla beslutsstödsverktyg som kan hjälpa till att besvara ”what if”-scenarion. Exempel på frågeställningar som skall besvaras:
• Vilket är det förväntade antalet ambulansuppdrag av en viss prioritet i ett givet område en viss tid?
• Hur kommer patienternas väntetider att förändras om:
- antalet ambulansuppdrag ökar med en viss procent?
- antalet ambulanser ökar eller minskar?
- ambulanser omstationeras mellan olika ambulansstationer?
- ambulansstationer flyttas geografiskt eller tas bort?
- sjukhus läggs ned, flyttas eller nya tillkommer?

Examensarbetet
För att kunna besvara denna typ av frågor krävs prognosmodeller som kan skatta den förväntade efterfrågan på ambulanser samt en applikation för scenarioanalys.
Examensarbetet syftar till att studera relevanta prognos- och simuleringsmodellerna för att kunna besvara frågeställningarna ovan.
Examensarbetet inkluderar också att ta fram en prototyp som nyttjar de framtagna modellerna. Genom att göra ett stort antal simuleringar med olika förutsättningar vill man kunna få fram hur många ambulanser, ambulansstationer, sjukhus som behövs och var de skall vara geografiskt lokaliserade för att kunna garantera att specifika väntetidsmål uppfylls.

Scenarioanalysen måste baseras på en realistisk simuleringsmodell för ambulansverksamhet. Arbetet med att utveckla testa och validera prognos- och simuleringsmodeller görs i nära samarbete med Linköpings Universitet. Dessa modeller baseras till stor del på historisk data som tillhandahålls av SOS Alarm.

Kvalifikationer:
* Du studerar till civilingenjör/MSc inom datateknik/IT
* Du är driven inom programmering
* Du har goda kunskaper i svenska och engelska

Övrigt:
* Kan påbörjas omgående
* Skicka frågor eller ansökan med CV och betygsutdrag till: [email protected]
* Arbetet genomförs på plats hos Carmenta i Stockholm
* Ekonomisk ersättning ges

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.