Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-27

Sociala medier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sociala Medier på SharePoint 2010

Bakgrund
Vill du bli delaktig i projekt till några av Sveriges största och mest spännande Sharepoint-projekt? Arbeta mot kunder som tillsammans med oss tar nya, utvecklande kliv inom den senaste tekniken. Vi är ett dynamiskt och personligt företag med stora framtidsplaner. Nu tycker vi att det skulle vara väldigt roligt om du vill vara en del av dem.
Sociala medier är ett samlingsnamn för en rad olika aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Många företag använder detta i sin externa kommunikation för att bygga kundrelationer. Nu märks också hur allt fler använder sociala medier internt som ett medel för att effektivare nyttja sina anställdas kunskaper, stärka sin företagskultur och möjliggöra en högre grad av delaktighet för alla på företaget.
En av grundidéerna med sociala medier är att demokratisera innehållet så att användarna själva adderar värde genom att skapa wikis, bloggar samt skapar egendefinierade sociala nätverk baserat på olika intressen. I och med lanseringen av SharePoint 2010 finns nu en rad olika möjligheter och funktioner att tillgå i denna plattform som på ett enkelt sätt hjälper företag och organisationer att komma igång.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att definiera möjligheterna med Sharepoint för sociala medier och vilket värde det ger företag. Det innebär att se på krav men även funktioner för att i nästa steg ta fram en prototyp till en konceptlösning för sociala media byggd i SharePoint Server 2010.
Microsoft har under 2010 släppt sin senaste version av SharePoint. SharePoint Server 2010 är Microsofts webbaserade plattform för samarbete och kommunikation, Plattformen bygger på följande tekniker .NET Framework, C#, Ajax och Silverlight.

Mer information om SharePoint Server 2010 finns på Microsofts officiella sida http://sharepoint2010.microsoft.com/Pages/default.aspx.

Resultat/leverans
Då SharePoint Server 2010 är en omfattande plattform ser vi gärna att detta examensarbete delas in i två delar där den första delen fokuserar på sociala medier inom företag och nyttan/värdet av det och den andra delen fokuserar på hur sociala medier kan fungera i Sharepoint, men att de båda delarna sätts samman till den färdiga prototypen. Var får man mest nytta och vilket värde får man ut av att använda sociala media i Sharepoint och vilka konkurrenter finns. Vi välkomnar därför både ansökningar från en eller två personer. Leverans avser en prototyp samt väl dokumenterat examensarbete.

Övrig information
Vi söker dig som har intresse för Microsofts produkter, lösningsarkitektur och webbutveckling. Du ska vilja arbeta med .NET, C#, SQL Server, Ajax, Silverlight och CSS. Har du tidigare kommit i kontakt med SharePoint är detta också positivt.

Vi ser gärna att du är social, gillar att samarbeta och kan tänka dig att jobba som konsult efter avslutade studier.

Examensarbetet kommer att genomföras preliminärt under 10-20 veckor på HOW Solutions kontor i Stockholm. Du som söker bör ha en datateknisk eller systemvetenskaplig inriktning på din utbildning. Start för examensarbetet kan diskuteras, men vi ser gärna att det startar så snart som möjligt.

Ersättning utgår för väl genomfört exjobb. Vi söker dig som är svenskspråkig då våra kunder/partners huvudsakligen är svenskspråkiga.

Kontaktperson:
Mattias Kjörk, [email protected], 0733-246330


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.