Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-06

Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vad du blir en del av
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
Avdelningen för Signal & Databehandling ansvarar för att fram lösningar för högpresterande inbyggd signal- och databehandling.Din framtida utmaning
Aktivt elektriskt styrda antenner (AESA) används idag i avancerade radarsystem. En AESA påminner om ett fasettöga och innehåller ett stort antal samverkande små antennelement. Antennen möjliggör adaptiv signalbehandling som.Space-Time Adaptive Processing (STAP), med vilken man effektivt kan undertrycka oönskade signaler i en dynamisk omgivning. Kraven på beräkningsprestanda i signalbehandlingen blir dock mycket höga. De kan sträcka sig till flera biljoner operationer per sekund (TOPS), vilket är hundra- eller tusentals gånger kraven för en traditionell radarsignalbehandling. Dessutom är kraven på effektförbrukning och volym typiskt hårda. En effektiv realisering av signalbehandlingen är därför central.
Din roll är att undersöka hur lämpliga FPGA-kretsar är för realisering av STAP. Arbetet går ut på att parallellisera och lägga ut de centrala och prestandadrivande beräkningarna på en FPGA. Olika kombinationer av algoritmer och beräkningsarkitekturer ska undersökas. Erhållen prestanda för de olika kombinationerna skall uppskattas/mätas och resultaten ska jämföras med befintliga motsvarande resultat för andra kretstyper, t.ex. mikroprocessorer och grafikprocessorer.
Arbetet, vilket lämpligen att utförs av två studenter, har följande delmoment:
• Gör en översikt över området STAP-realiseringar (algoritmval, parallelliseringsätt etc.) genom litteraturstudier.
• Identifiera de mest intressanta alternativen för FPGA genom en teoretisk utvärdering.
• Gör VHDL/FPGA-implementeringar.av de mest intressanta realiseringarna och uppskatta/mät erhållen prestanda.
• Jämför resultaten med befintliga resultat för andra kretstyper.
• Dra slutsatser om FPGA:ers lämplighet för STAP.
• Skriv en rapport och ge en muntlig presentation


Den du är idag
Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete. Ett viktigt krav är att du har erfarenhet av logikdesign med VHDL. Detta inkluderar HDL-simulering och syntes för en FPGA-plattform.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Anders Åhlander
tfn: +46 31-7949811
Anette Hansson, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 9269
Bodil Takvam, HR
tfn: +46 31 794 8682  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.