Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-06

Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vad du blir en del av
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
På avdelningen för antenn och mikrovågsteknik utvecklar vi antenn- och mikrovågslösningar för framtida sensor- och radarprodukter.

Din framtida utmaning
Framtida multifunktionella radarsystem kommer att ställa stora krav på bla miniatyrisering. Examensarbetet syftar till att analysera, konstruera och utvärdera en förstärkarkonfiguration där effektförstärkare (HPA) och lågbrusförstärkare (LNA) integreras och utnyttjar samma matchningsnät.
Duplexerfunktion, d.v.s. switchning mellan sändning och mottagning då samma antenn används, är en annan viktig parameter som skall studeras.
I arbetet skall man undersöka, både teoretiskt och experimentellt, fördelar och nackdelar med att integrera HPA, LNA och duplexer-funktion. Arbetet omfattar frekvensbandet 2 - 4 GHz
I arbetet kommer design-kit från bla Chalmers GaN-MMIC process att användas. Det är därför önskvärt med grundläggande kunskaper i mikrovågsvågs-cad-programmet ADS (Advanced Design System).
Ett mål med konstruktionen är att låta tillverka kretsen i Chalmers GaN-process. En sådan integrerad lösning är ett viktigt led för Saab i vår fortsatta utvärdering av Chalmers processen.
Arbetet omfattas av:
• litteraturstudier (förstärkartopologier, effektklasser, kurvformer, övertonsavslutnig)
• simuleringar, ADS, (MW-office)
• S-parameter-mätningar
• karakterisering, storsignal, (Load-pull)
• konstruktion
• utvärdering
• skriftlig rapport

Den du är idag
Vi söker 1 till 2 driftiga studenter som inte är rädda för intensivt arbete och tillsammans utför uppdraget med en hög ambitionsnivå. Ni är i slutet av er utbildning och läser förmodligen till civilingenjör inom Elektronik eller Fysik.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Johan Carlert, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 9049
Bodil Takvam, HR
tfn: +46 31 794 8682  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.