Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-10

Energianalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete

Energianalys

Företag: Innerstaden Göteborg
Innerstaden Göteborg är ett bolag som ägs av Göteborgs Köpmannaförbund och Fastighetsägarna i Göteborg och vårt uppdrag är att arbeta för fastighetsägarna, näringsidkarna och Göteborg Stad för att innerstaden Göteborg skall bli attraktiv för boende, besökare och företagen i innerstaden.

Uppgift:
Innerstaden har i ett projekt tillsammans med Göteborg Energi tagit fram olika frågeställningar för att analysera energiflöden och analysera var effektiviseringar kan göras. Som ett komplement till den här utredningen vill Innerstaden har hjälp med att göra en fördjupad energianalys av en fastighet för att identifiera möjliga förbättringspunkter i ett energiperspektiv. Din uppgift blir att undersöka energiflöden i en föreslagen fastighet. Exjobbet bör kunna svara på följande frågor:
? Hur ser energiflöden ut idag? (nulägesanalys)
? Var finns det möjligheter att göra energieffektiviseringar?
? Finns det stora energiförluster? (identifiera dessa områden)
? Hur ser energisparandet ut i huset- är datorer/skrivare/elapparater på dygnet runt i onödan? Finns det energisnålare alternativ av de maskiner som används?
? Hur kan man göra på bästa sätt för att minska elförbrukningen?

Syftet är, förutom att energieffektivisera fastigheten, att kunna använda resultatet av utredningen som en ”mall” för hur man kan energieffektivisera andra lokaler i Innerstaden.

Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som har kunskaper inom energi och energieffektivisering.

Omfattning
Examensarbetet kan anpassas till både kandidat- och mastersnivå.

Ort
Göteborg

Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras med företaget.

Kontaktperson Miljöbron
Maria Bertrand, tel. 0766-12 17 51
Miljöbron

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.