Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-13

Mobil informationsplattform

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
DeLaval i samarbete med Decerno erbjuder ett examensarbete för att utforma en mobil generell informationsplattform. Den mobila lösningen ska erbjuda en effektiv utvecklingsmiljö samtidigt som den ska vara underhållsvänlig och driftstabil.
DeLaval tillverkar mjölkningsutrustning som levereras över hela världen. Ett mobilt stöd är intressant för service. DeLavals utrustning servas av tekniker som behöver ha tillgång till bl a servicemanualer och reservdelskataloger.
Examensarbetet ska utforma en plattform för att stötta service på lämplig mobil plattform. I arbetet ingår att utforma lösningen för överföring och synkronisering av dagens systemstöd till den mobila plattformen.
I arbetet ingår att utreda lämpliga utvecklingsverktyg för mobiltelefoner och analysera för- och nackdelar givet de övergripande kraven. En prototyp ska byggas på den föreslagna plattformen för att verifiera lösningens kvalitet.
Arbetet kommer att utföras under handledning av Decerno utifrån DeLavals kravställning.


Intresseanmälan: Michael Åkerman, [email protected], 070-834 03 76
Frågor: Lennart Haggård, [email protected], 08-630 75 13


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.