Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-13

Hur påverkar vindkraftsetablering en bygd? En studie om sysselsättning och ekonomiska effekter på lokal nivå.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Riksdagen har beslutat om en planeringsram för vindkraft om 30 TWh till år 2020. Det innebär att det i samhällsplaneringen ska skapas förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft motsvarande 30 TWh elproduktion från vindkraft år 2020. Totalt kan det handla om en utbyggnad av 3 000 - 4 000 vindkraftverk beroende på placering och effekt. I slutet av 2011 fanns det ca 1900 verk installerade och årsproduktionen 2011 var 6 TWh.

Utöver att bromsa klimatförändringarna och trygga elförsörjningen förväntas den pågående vindkraftsutbyggnaden också skapa nya jobb och ge ekonomiska fördelar regionalt och lokalt. Genom att lära sig mer om hur en vindkraftsetablering påverkar en bygd kan man få större medvetenhet om vilka möjligheter som finns i samband med en vindkraftsetablering. Här är en lista med förslag till frågor att undersöka:

• Vilka arbetstillfällen skapas lokalt vid en vindkraftsetablering?
• Vilka indirekta effekter uppstår för det lokala näringslivet?
• Ekonomiska effekter av arbetstillfällen, arrendeintäkter, bygdepeng, etc.?
• Undersökning av attityder till vindkraft i Södra och östra Härjedalen, bör omfatta boende runt byarna Ytterhogdal, Sveg och Lillhärdal där möjligheterna till vindkraftsetableringar utreds.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.