Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-13

Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete:
Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar

Företag: Firma Improver
Firma Improver är ett spännande företag som arbetar med att ta fram nya skyltar för att öka trafiksäkerheten.

Uppgift:
Dagens skyltning visar brister i funktionen att “väcka” föraren.
Spökkörning hindras inte alltid av de vägmärken som sätts upp idag, med Firman Improvers skylt upprepas informationen under all tillgänglig sträcka, detta torde ge större möjlighet till varseblivning.

En vilsen förare tittar med all säkerhet i vägbanan, vilken ibland är svängformad, och kommer per automatik att missa stolpplacerade traditionella vägmärken. Motljus och nedfällda solskydd ökar sannolikheten för att traditionella skyltar missas.

Här ska studenten utreda om hur mycket större möjligheten för en ”spökförare” att varsebli sin situation om tillgänglig vägsträcka utnyttjas för att upprepa ett bestämt stimuli samt att om en information har låg placering (nära vägbanan) medför att den upptäcks lättare.

Vissa platser har vid början av vägsträckan märket förbjuden körriktning.

Det är inte ovanligt att det endast finns ett trafikdelarmärke som föraren förväntas köra till höger om för att komma rätt. Om föraren inte gör så, finns på enstaka platser ytterligare en skylt förbjuden körriktning . Övriga platser saknar helt information.

Spökkörning är när ett fordon framförs i fel körriktning. (ex.kör på en motortrafikled på avfart och möter trafiken ute på leden.

Förkunskaper:
Beteendevetare med kunskap inom trafiksäkerhet

Omfattning:
Examensarbetets omfattning kan anpassas utifrån studenten.
Ort: Borås

Reseersättning inom Västra Götaland:
Nej

Miljöbron är en ideell organisation som bl.a. koordinerar examensarbeten för att utveckla miljöarbetet hos näringslivet
samtidigt som studenter erbjuds arbetslivserfarenhet och kontakter. Fler examensarbeten och information finns på

www.miljobron.se

Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766-12 17 53

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons

kontaktperson: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.