Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-22

Ändrings- och tilläggsarbeten i entreprenader, orsaker och hur de kunnat minimeras

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Stockholm

Syfte
Att utvärdera orsaken till ändrings- och tilläggsarbeten i projekt Norra länken samt att utiftån detta föreslå hur kostnaderna för ändrings- och tilläggsarbeten kan minimeras.

Bakgrund
Projekt Norra länken har systematiskt kodat ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) i 10 stora anläggningsentreprenader med en kontraktssumma på sex miljarder kr. Kodningen har huvudindelningen: Ändrad omfattning i entreprenaden, Fel och brist i handling, Vårdslöshet eller försummelse (av projektören), Tidspåverkan, Samverkan/Partnering, Övrigt.

Arbetets innehåll
Att analysera de kodade ÄTA- loggarna för de olika entreprenaderna per teknikområde eller annan indelning som kan vara relevant. Att analysera orsaker och föreslå förändringar i kontraktshandlingar, arbetssätt och annat, som kan minimera kostnader för ändringar- och tilläggsarbeten i anläggningsenteprenader. Förslagen kan omfatta beställaren, projektören och entreprenören.

Kontaktperson
Jan Nilsen
Projekt Norra länken
Telefon: 070-648 04 16
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.