Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-22

Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I takt med att kraven på växellådans prestanda ökar krävs det en ständig förbättring av de beräkningsmetoder som används vid dimensioneringen. Då det finns ett allt större fokus på t.ex. kuggväxlarnas förluster finns det ett behov av att utveckla det sätt som smörjfilmstjocklek, friktion och värmeutveckling i ingreppet beräknas.

Mål
Utifrån resultat från ett kuggberäkningsprogram implementera lämplig smörjfilmsmodell som skattar parametrar som smörjfilmstjocklek, temperaturökning i ingreppet och friktionskoefficient.

Uppdragsbeskrivning
Arbetet kommer att starta med en litteraturstudie med syftet att välja ut lämplig smörjfilmsmodell. Resultat från kuggberäkningsprogrammet Helical3D kommer användas tillsammans med den föreslagna modellen för att skatta parametrar som smörjfilmstjocklek, temperaturökning i ingreppet och friktionskoefficient. Resultaten kan sedan användas för att t.ex. bedöma växelns förluster. Arbete kommer till stor del ske i Matlab.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör eller motsvarande, med inriktning mot tribologi samt goda Matlab-kunskaper
Examensarbete: 20 veckor
Placering: Scania, Södertälje
Antal studerande: 1

Kontaktpersoner och handledare
Handledare, Scania, Mats Henriksson, 08-553 89581

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”FU12-08” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2012-03-08


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.