Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-22

Effekter av utökad samverkan mellan beställare och entreprenörer i projekt och norra länken

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Stockholm

Syfte
Att utvärdera effekterna av utökad samverkan mellan beställare och entreprenörer i projekt Norra länken. Utvärderingen ska ske i ekonomiska termer och eventuella övriga effekter.

Bakgrund
Projekt Norra länken har systematiskt tillämpat FIAs (Förnyelse I Anläggningsbranschens) modell för utökad samverkan i 10 stora anläggningsentreprenader med en total kontraktssumma på sex miljarder kr. Dock med varierande framgång i olika entreprenader. Samverkan har följts upp i de olika delprojekten.

Arbetets innehåll
Att analysera det arbete som gjorts i de olika entreprenaderna med avseende på samverkan.
Att beräkna kostnadseffekter av samverkan.
Att utvärdera övriga effekter av samverkan såsom kreativitet, utveckling av arbetsmetoder, arbetsmiljö med mera . Gärna i ekonomiska termer.
Ge rekommendationer för förbättringar av samverkansmodellen.

Kontaktperson
Jan Nilsen
Projekt Norra länken
Telefon: 070-648 04 16
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.