Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-23

Vilken plattform passar bäst?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om Spot I Love
Spot I Love ger dig en möjlighet att dela med dig av en plats du tror andra människor kan ha glädje av att uppleva. Platsen ligger förmodligen i din hemtrakt, eller annan ort du känner väl. Den kan vara vacker eller storslagen på nåt annat sätt, eller bara annorlunda och lite kul.

Resenärer kan via Spot I Love’s hemsida (spotilove.com) eller applikationer (iPhone och Android) få annorlunda tips under sin vistelse i trakten. Spot I Love löser därmed en svårighet för resenären, nämligen hur man får kännedom om vad ’locals’ tycker är värt att lyfta fram. Spotilove är ett komplement till den traditionella turistinformationen, något som berikar besöket ytterligare, eller kanske bara blir en kul sak att göra när inget annat står på programmet. Genom att Spot I Love inte sätter några gränser för var på kartan en spot är belägen, öppnar det också möjligheter för mindre och mer perifera platser att synas. Spot I Love samlar i första hand platser som är icke-kommersiella, d v s gratis att besöka och ej främst förknippade med konsumtion (shopping, restauranger, etc.). Undantaget är platser som sysslar med
produktion och/eller försäljning av lokalt präglade produkter, exempelvis mat och hantverk. Dessa ryms inom kategorin ”Lokala specialiteter”.
Spot I Love är ett varumärke och en tjänst som ägs av Tourinno AB. Den har lanserats av Bo Svensson, institutschef, Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet.

Uppdrag Spot I Love
Vilken plattform är bäst att bygga på? Uppdraget innebär att anlysera några olika plattformar utifrån Spot I Loves behov, för att se vilken open source plattform som passar bäst. Den är nu byggd på en mindre som heter Silverstripe, medan de största tycks vara Drupal, Wordpress och Joomla. Har stött på starka förespråkare för de två förstnämnda, men det har också varit personer som arbetar (säljer tjänster) kopplade till dessa. Saknar idag en mer oberoende bedömning, vilket skulle vara av stort värde. Det finns en del jämförelser av de större på nätet, men det är svårt att veta vad man ska tro.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.