Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-28

Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Försäkringskassan IT (FK IT) arbetar med ”hela kedjan” - från utveckling till produktion och förvaltning av IT-tjänster. Vi levererar IT-tjänster inom handläggning, administration och självbetjäning för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och andra partners. Testområdet på FK IT består av 65 medarbetare uppdelade på 4 enheter som ansvarar för test av Försäkringskassans IT system. Vi finns i Sundsvall, samt i Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm och Karlskorna.

Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda studenter möjlighet till examensarbete. Du får inblick i Försäkringskassan IT och vår breda verksamhet. För oss är detta en möjlighet då vi kan träffa och samarbeta med kvalificerade och entusiastiska studenter inom viktiga ämnesområden.

Uppgiften är att se hur utvecklingsavdelningen på FK IT, kan använda modellbaserad testning i vår dagliga testverksamhet. Modellbaserad testning är tillämpningen av Modellbaserad design, för utformning och exekvering av programvara. Modeller kan användas för att representera det önskade beteendet för det system som testas (System Under Test), eller för att visa på nödvändig teststrategi och testmiljöbehov.


Några punkter som uppdraget innebär:
• Utvärdera metod
• Prova olika varianter
• Ta fram en för FK IT anpassning av metod dvs. ett angreppsätt som skulle fungera för oss tillsammans med vårt Test Management verktyg RQM (Rational Quality Manager).

I uppgiften ingår även att se hur metoden kan anpassas och optimeras för det testhanteringsverktyg som används på FK IT. Uppdraget innebära även att visa på om ett införande av metodiken kan öka kvaliteten på test (även ev. kostnadsbesparingar mm.). Framtagning av hjälpguider för valt arbetssätt i verktyget ingår även det i uppdragets omfattning.

Uppdraget måste av sekretesskäl utföras på plats i FK IT:s lokaler i Sundsvall.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.