Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-28

Effektivare test genom ”Classification tree” metoden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Försäkringskassan IT (FK IT) arbetar med ”hela kedjan” - från utveckling till produktion och förvaltning av IT-tjänster. Vi levererar IT-tjänster inom handläggning, administration och självbetjäning för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och andra partners. Testområdet på FK IT består av 65 medarbetare uppdelade på 4 enheter som ansvarar för test av Försäkringskassans IT system. Vi finns i Sundsvall, samt i Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm och Karlskorna.

Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda studenter möjlighet till examensarbete. Du får inblick i Försäkringskassan IT och vår breda verksamhet. För oss är detta en möjlighet att träffa och samarbeta med kvalificerade och entusiastiska studenter inom viktiga ämnesområden.

Uppgiften är att se hur utvecklingsavdelningen på FK IT kan använda ”Classification tree” metoden för att planera och effektivisera testfallstäckningen i sitt dagliga testarbete. ”Classification tree” metoden medger ett systematiskt sätt att skapa minimalt test scoop med maximal täckning av t.ex. en produkt/funktion baserat på problemdefinitionen.

Några punkter som uppdraget innebär:
• Utvärdera metod
• Prova olika varianter
• Visa på effektivisering i testplaneringen inför t.ex. en release
• Ta fram en för FK IT anpassad variant av metoden (inkl. visa på ev. inskaffande/införande av hjälpmedel)
• Utvärdera och prova om vald variant skulle fungera för oss tillsammans med FK IT:s Test Management verktyg RQM (Rational Quality Manager).

Uppdraget innebära även att visa på om ett införande av metodiken, kan öka kvaliteten på test (även ev. kostnadsbesparingar mm.).
Framtagning av hjälpguider för valt arbetssätt både manuellt och i verktyget ingår i uppdragets omfattning.

Uppdraget måste av sekretesskäl utföras på plats i FK IT:s lokaler i Sundsvall.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.