Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-28

Framtida applikations- och distributionsmodeller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Inom Försäkringskassan finns det en centraliserad funktion för certifiering av applikationer. Funktionen arbetar med kvalitetssäkring av att ny mjukvara inte stör eller kommer i konflikt med befintliga installationer, när den installeras på Försäkringskassans datorer. Som en del av arbetet ska även applikationen förberedas för automatiserad installation.
Certifiering är en funktion inom FK ITP och Arbetsplats.

Problemställning:
I samband med kvalitetssäkringen, automatiseras installationen av aktuell programvara. När installationen ska automatiseras finns det för närvarande 3 olika tekniker:
- Paketering av installationsmedia för full installation lokalt på pc, via SCCM
- Streaming av applikationer, via Citrix
- Publicering av applikationer, via Citrix

Beställaren får inte själv välja metod för installation, utan det är funktionen för certifiering som avgör detta. Däremot finns det ingen formell beslutsmodell och ekonomisk kalkyl som stöd vid val av distributionsmetod.

Uppdrag:
Uppdraget har till syfte att:
1. Kartlägga nuläge inom Försäkringskassan avseende applikations och distributions modeller. Kartläggningen ska innehålla tekniska beskrivningar, ekonomisk kalkyl samt beslutsmodell för val av distributionsmodell.
2. Kartlägga kommande utveckling och marknadstrender av applikations och distributionsmodeller inom 2-5 år. Trenderna ska sedan appliceras mot Försäkringskassans verksamhet, med fokus på tekniska beskrivningar, ekonomiska kalkyler samt beslutsmodell för val av distributionsmodell.

Ange förmodad omfattning på examensarbetet:
Det ska vara två personer som tillsammans genomför detta examensarbete inom Arbetsplats

Ange var i organisationen examensarbetet är tänkt att genomföras:
Examensarbetet kommer att genomföras inom ITPA, Arbetsplats och funktionen Certifiering.
Beroenden kommer att finnas till andra driftsgrupperingar inom IT Produktion.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.