Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-28

Utvärdera testramverket Sikuli

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Försäkringskassan IT (FK IT) arbetar med ”hela kedjan” - från utveckling till produktion och förvaltning av IT-tjänster. Vi levererar IT-tjänster inom handläggning, administration och självbetjäning för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och andra partners. Testområdet på FK IT består av 65 medarbetare uppdelade på 4 enheter som ansvarar för test av Försäkringskassans IT system. Vi finns i Sundsvall, samt i Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm och Karlskorna.

Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda studenter möjlighet till examensarbete. Du får inblick i Försäkringskassan IT och vår breda verksamhet. För oss är detta en möjlighet att träffa och samarbeta med kvalificerade och entusiastiska studenter inom viktiga ämnesområden.

I vårt arbete med testautomatisering har vi stött på ett antal problem med den produkt vi använder nu och vi skulle därför vilja utvärdera alternativ. Ett intressant sådant är Project Sikuli (http://sikuli.org)
Sikuli har en annan anfallsvinkel än andra testramverk och vi skulle vilja se om och hur vi skulle kunna använda det i vår testverksamhet.

I arbetet ingår att:
• Etablera en testmiljö med Sikuli som testramverk
• Realisera (implementera) ett antal utvalda testfall med Sikuli
• Mäta tidsåtgång och uppskatta komplexitet vid genomförandet av dessa testfall
• Ta fram och dokumentera ett lämpligt arbetssätt för att testa med Sikuli

Arbetet kräver tekniska kunskaper i Javaprogrammering. För att vara framgångsrik bör du ha ett intresse för programmering och systemutveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.