Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-01

Marknadsundersökning av datingwebbtjänst till funktionshindrade

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jag utlyser ett examensarbete till studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning. Jag som utlyser examensarbetet är entreprenör i uppstartsskedet och min affärsidé är att skapa en webbdatingtjänst för en funktionshindrad målgrupp (döva/hörselskadade), som blir potentiella medlemmar i en sådan tjänst.

Jag behöver hjälp med en validerad marknadsundersökning/enkät / pitch för en funktionshindrad målgrupp (döva/hörselskadade), dvs potentiella medlemmar.
Där ingår att validera behovet av sociala sammanhang och undersöka målgruppens intresse av att betala för medlemskap i en datingwebbtjänst.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.