Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-05

Mutation testning of flying S/W

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete: Mutation testing of flying S/W.
Vad du blir en del av
Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Inom Research and Development är vi idag kring 1200 medarbetare. Sektionen Säkerhetskritiska system arbetar med säkerhetskritisk mjukvara i stora inbyggda flygande system. Det innebär att de som jobbar i sektionen är eller är på väg att bli auktoriteter på säkerhetskritiska system. Mycket av arbetet kretsar kring att uppnå de krav som ställs av standarden RTCA-DO/178B för mjukvara i flygande produkter.

Din framtida utmaning
Idag används structural test coverage för att mäta testtäckningsgraden (detta kravställs av till exempel RTCA-DO/178B). De verktyg som används för att visa vilken täckningsgrad testfallen ger är svåra att kvalificera och fungerar oftast endast på ett språk (tex AdaCover för Ada95). Kvalificering av verktygen är ett krav för att få använda dem för flygande mjukvara.
Verktygens brister motiverar alternativa metoder. Det finns forskning som visar att det finns effektivare sätt att nå samma resultat och som kanske till och med en har bättre förmåga att hitta fel i koden. Forskningen utförs bland annat på Saab i Linköping och på George Mason University i Fairfax VA, USA. Ett samlingsnamn för de metoder vi är intresserade av är mutation testing vilket innebär att man muterar koden som ska testas för att se om testfallen hittar dessa ändringar.

Uppgiften är att utveckla ett verktyg för Mutation testing och visa att detta är minst lika bra som existerande testtäckningsverktyg.

Syftet är primärt att få en bättre testning av mjukvaran och sekundärt att få en enklare och billigare mätning av testtäckning.

Den du är idag
Din bakgrund är blivande civilingenjör alternativt blivande högskoleingenjör inom Computer Science.
Kunskap i språkkonstruktion, om kompilatorer i allmänhet och språken C++, Pascal och ADA är en stor fördel.

Kontaktmän:
Nils-Erik Svangård, [email protected]
Fredrik Gustavsson, [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.