Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-15

Statistisk analys av komplexa driftdata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Hur länge håller ett batteri? När skall man byta det för förebygga fel? Scania utvecklar kommersiella fordon som används som arbetsredskap. De måste alltid fungera och starta, annars förlorar kunden sin inkomst. Ett problem, speciellt vintertid, är att batteriet åldras och kan laddas ur. I värsta fall startar inte fordonet.

Detta kan man förebygga genom att regelbundet byta till nya, fräscha batterier. Dock blir det dyrt att byta för ofta. Det behövs en modell som beräknar batteriets prestanda och förutsäger när det skall bytas ut.

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet syftar till att utveckla en modell för beräkning av batteriets prestanda (återstående livslängd). Som grund kan användas batterimodeller, garantistatistik, årstidsvariationer, driftfall mm. Du behöver därför behärska ett eller flera av följande områden; statistik, modellering samt datamining.

Utbildning/linje/inriktning
Lämplig bakgrund för examensarbetet har en person från civilingenjörsutbildning eller
motsvarande med intresse för modellering, signalbehandling, och algoritmutveckling.
Startpunkt för examensarbetet är mars 2012. Examensarbetet genomförs som ett
samarbete mellan Institutionen för Systemteknik vid Linköpings Universitet och Scania.

Kontaktpersoner och handledare
Thomas Claesson, 08-553 52095, [email protected]
Erik Frisk, 013-285714, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”FU12-15” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2012-04-02


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.