Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-15

Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning av exjobb på flygprov avdelning flygteknik:

Realtidsberäkning av stabilitetsderivator i flygprov enligt metod för ”recursive least squares” som beskrivs i referens 1 kapitel 8 – ”Real-Time Parameter Estimation”.

Metoden som avses bygger på matlab programscript rlesq.m som beräknar modellparametrar rekursivt med linjär regression. Arbetet inriktas på att integrera metoden till stellaRT som är flygprovs programvara för bearbetning av telemetrerade flygprovdata i realtid. Syftet är att utvärdera hur användbar metoden är för att utvärdera stabilitetsderivator på anpassade provlöpor under ett pågående provpass.

Vad du blir en del av
Det här stycket inleds med en affärsområdestext som kommer automatiskt via rekryteringssystemet. Komplettera med att beskriva avdelningen där personen ska arbeta. Till exempel vad man gör på avdelningen och hur många medarbetare avdelningen har. Tänk på att beskrivningen ska vara förståelig och lockande för någon som inte alls känner till verksamheten. Använd inte obegripliga förkortningar eller organisationsbeteckningar.

Examensarbetet utförs inom avdelningen Flygprov&Verifiering vid sektionen för flygdynamisk provning. Här hanteras utvecklingsprov, verifiering och validering i tätt samarbete med systemingenjörer och brukare.

Din framtida utmaning
Examensarbetet omfattar följande moment:

- Instudering av Klein & Morellis metod enligt referens 1.
- Framtagning av matlab programscript för metoden anpassad till StellaRT realtidsöverföring av provdata.
- Validering av metoden på simulerade provdata.
- Framtagning av provprogram för test av metoden i flygprov.
- Avrapportering av provresultat från realtidsutvärdering av flygprov.

Referens:

1. Aircraft System Identification.
V. Klein & E.A. Morelli
AIAA Education Series

Den du är idag
Du studerar idag till civilingenjör med intresse för flyg, data och gärna matematik. Att använda matlab som verktyg ska kännas bekvämt. För att lyckas bra behöver du vara både analytisk och social då det är nya områden som utforskas inom både program, presentation och utvärderingsmetodik.

Handledare:
Tor Stavöstrand, [email protected], 013-183563

Information:
Tobias Andersson, [email protected], 013-181451

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.