Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-15

Användarundersökning på Wikipedia

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Wikimedia Sverige söker två personer som vill skriva ex-jobb om statistik om användarfrekvenser och användarvänlighet. Viss teknisk support kommer vi att ställa upp med.
Den andra uppsatsen är på C eller D-nivå, medan denna är på C-nivå.

Här följer en kort beskrivning:
Nästan 50% av Wikipedialäsare från Sverige använder engelskspråkiga istället för svenskspråkiga Wikipedia. Även om många svenskar har goda kunskaper i engelska kan man förvänta sig att läsare föredrar sitt modersmål. Projektmålet är att identifiera orsaker till varför många läsare byter till engelskspråkiga Wikipedia. En arbetshypotes är att existerande eller förväntade kvalitetsbrister är huvudorsaken. Exempel på dessa brister skulle kunna vara att läsaren inte hittar information eller antar att informationen saknas. Projektet syftar därför att identifiera eventuella kvalitetsbrister i det svenskspråkiga materialet, och skapa strategier att förbättra situationen. Både när det gäller läsare och presumtiva editerare. Detta projekt kräver teknisk handledning för att göra geolokaliserade läsarundersökningar på engelskspråkiga Wikipedia och att analysera cirka 2 Terabyte komprimerade loggfiler med Wikipedias sidvisningsstatistik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.