Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-15

Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Wikimedia Sverige söker två personer som vill skriva ex-jobb om statistik om användarfrekvenser och användarvänlighet. Viss teknisk support kommer vi att ställa upp med.

Den ena uppsatsen är på C-nivå, medan denna är på C eller D-nivå, beroende på omfattningen av arbetet som bestäms i samförstånd mellan oss och Er.
Här följer en kort beskrivning:
Denna uppsats mål är att genom online och offline användarundersökningar ta reda på var svenskspråkiga Wikipedias största brister ligger. Denna undersökning skall sedan liggas om bas för att ha ett faktabaserat material att utgå ifrån för att kunna lägga upp en plan för kommande förbättringar.
Viss teknisk support kan tillhandahållas vid de nätbaserade undersökningarna.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.