Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-20

Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
På hög höjd och i extrema temperaturer krävs strategier för att hålla motorns komponenter inom konstruktionsgränser samt hålla emissionerna inom lagkravsgränser utan att göra alltför mycket avkall på uttaget moment. Idag finns en robust metod där stationära tillstånd beräknas. I lastbil verifieras sedan dessa strategier då de implementerats i mjukvaran. Med ett välutvecklat transient verktyg med återkoppling till till exempel kylvätsketemperatur skulle en del av denna verifiering kunna undvikas. Större möjligheter till utveckling av nya strategier skulle också finnas.

Mål
• Utifrån befintliga steady state modeller i GT-power konstruera och verifiera mot provcellsdata en frm (fast running modell) i transienta skeden.
• Implementera nyss nämnda modell tillsammans med modeller för lastbilens kylsystem och verifiera mot helbilsprov.
• Använda modellen från föregående punkt för att undersöka och optimera befintliga strategier för att hantera hög kylvätsketemperatur vid hög omgivningstemperatur samt föreslå andra strategier.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget bedrivs av en person. För de första två målen ligger fokus på metodutveckling. För det tredje finns gott om utrymme att vara kreativ. Examensarbetet matchar därmed relativt väl med hur en aktiv ingenjör arbetar. Motorintresse och GT-powererfarenhet underlättar men är inget krav. Bra är även intresse för termodynamik och strömning.
Uppdraget bedrivs på gruppen NMTP som har prestandaansvar för gasväxlingssystemet. Det innebär mycket fokus på turboöverladdning, men ansvaret innebär ett brett kontaktnät mot bland andra hårdvarugrupper som ansvarar inloppsrör, turbo, kylare, cylinderhuvuden och cylindrar, EGR-krets och kylare, avgassystem och efterbehandling till andra prestandagrupper, funktionsutvecklande grupper samt motorkalibrergrupper. Detta innebär en bra prestandaöverblick men även en god förståelse för utmaningar på hårdvarusidan. Mycket av arbetet utförs i GT-power och verifieras sedan i motorprovcell. Det innebär att gruppen har både beräkningsingenjörer och provningsingenjörer.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Maskin, Farkostteknik, Teknisk fysik eller liknande
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: 2012-08
Beräknad tidsåtgång: 20 v

Kontaktpersoner och handledare
Patrik Landberg, Beräkningsingenjör Gasväxlingsprestanda NMTP, +46 (0)8 553 816 54
Marcus Larsson, Gruppchef Gasväxlingsprestanda NMTP +46 (0)8 553 898 44

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”FU12-13” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2012-04-22

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.