Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-21

Validering av en ny metod för att mäta fysisk aktivitet (Masteruppsats, 30-40 veckor)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet syftar till att validera en interaktiv webbenkät, kallad Active-Q, som mäter fysisk aktivitet och inaktivitet, mot en objektiv mätmetod. Den objektiva mätmetoden är en accelerometer som mäter rörelse i tre dimensioner.

Under hösten kommer vi att rekrytera män som är intresserade av att vara med i studien. Deltagarnas medverkan innebär att de träffar oss som jobbar med studien vid två tillfällen, fyller i två webbaserade enkäter om sin fysiska aktivitet och har på sig en accelerometer 7 dagar i sträck vid två olika tillfällen.

Den som utför det aktuella examensarbetet erbjuds skrivplats, dator, relevanta datorprogram och handledning. Du kommer att ingå i en forskargrupp som arbetar med fysisk aktivitet, nutrition och epidemiologi. Vi förväntar oss att du deltar aktivt i datainsamlingen tillsammans med oss, är med och sammanställer resultatet, utför statistiska analyser under handledning av oss, skriver en rapport (på engelska) och förbereder en muntlig presentation.

Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.

MEB är en institution där mer än 200 personer arbetar med forskning och varje vecka ordnas seminarier och föredrag, och du kommer att var del av forskningsmiljön.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.