Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-26

DynP på parallell hårdvara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Ampfield AB bedriver värdepappershandel. En familj av optimeringsproblem som uppkommer i verksamheten löses effektivast med dynamisk programmering. Att lösa dessa problem exakt är normalt svårt eller praktiskt omöjligt. Emellertid kan man ofta använda heuristik för tillräckligt bra lösningar. Ampfield önskar undersöka möjligheten att hitta bättre algoritmer än de vi idag använder, speciellt i syfte att bättre utnyttja parallell hårdvara.


BESKRIVNING
Målet med exjobbet är dels en översikt över tänkbara algoritmer, med för- och nackdelar baserat på teoretiska överväganden och mätningar; dels en proof-of-concept-implementation. Exjobbet ska undersöka olika hårdvaruplatformar och om möjligt utse en eller en kombination av dem som mest lämplig. Möjliga hårdvaruplattformar är GPUer samt Intels multicore-processorer, eventuellt i kombination med SIMD m h a AVX/AVX2.

Det ska poängteras att detta är ett svårt problem. Dels är allt annat än en naiv implementation av DynP svår i sig. Dels blir prestandaöverväganden på modern parallell hårdvara ofta mycket komplexa. En lösning kräver sannolikt både insikter i matematisk teori och i datalogi. Det är fullt möjligt att slutsatsen blir att ingen acceptabel parallell algoritm existerar för en viss klass av problem (även en sådan slutsats vore dock värdefull, förutsatt att den är välmotiverad).

Exjobbet är tänkt som ett avslutande examensarbete i Teknisk Fysik. Lämpliga förkunskaper är var- och styrteori, Itô-kalkyl, erfarenhet av programmering av parallella system, samt C++. Vi ser gärna sökande med dokumenterad matematisk begåvning och stort intresse för tillämpad matematik.

Uppdraget kommer helt eller delvis att utföras i företagets lokaler i Avesta.


SEKRETESS
Uppgifter om Ampfields verksamhet kommer att behöva behandlas med sekretess av konkurrensskäl. Det gäller speciellt uppgifter om vilka algoritmer som används idag, samt för vilka tillämpingar de används.


OM AMPFIELD
Ampfield AB bedriver datorierad värdepappershandel. I första hand handlar vi med råvaror och valutor på amerikanska derivatbörser. Handeln, som pågår dygnet runt, är huvudsakligen automatiserad och algoritmstyrd.

Förtaget är litet, men har mycket god tillväxt i resultat och omsättning. Till skillnad mot många andra företag i branschen tävlar vi inte om att bli snabbast på orderläggning, utan försöker istället vara smartare med bättre matematisk modellering än våra konkurrenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.