Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-27

Analys av en ny metod för maskininlärning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta är exjobbet för dig som vill satsa på en forskarkarriär inom datorvetenskap. Arbetet blir krävande men du får en flygande start som ökar dina chanser att få den doktorandtjänst som du siktar på. Statistical Relational Learning (SRL) är en ny metod för maskininlärning som kombinerar logik med sannolikhetsteori och därmed öppnar nya möjligheter att angripa problem där data har en inbyggd komplex struktur. Det finns forskningslitteratur på området och ett provisoriskt verktyg ( http://kreator-ide.sourceforge.net/ ). Uppgiften är att med utgångspunkt från verktyget KReator undersöka hur maskininlärning med SRL fungerar och kartlägga vilka typer av problem som går att angripa. Med hjälp av kartläggningen ska det gå att avgöra om ett givet problem kan lösas med SRL och vilka beräkningsmässiga resurser som krävs för lösningen. Sökande bör ha kunskaper sannolikhetsteori och gärna även grundläggande begrepp inom artificiell intelligens som logik, Bayesianska nätverk och några metoder för maskininlärning. Du behöver kunna Java och vara noggrann och systematisk i ditt programmeringsarbete. Förutom att du skriver ett bra examensarbete satsar vi tillsammans på att skriva ett bidrag till en vetenskaplig konferens och att bidra till utvecklingen av KReator. Om vi lyckas med det har du både en fin merit och ett begynnande nätverk i forskarvärlden. Beträffande forskningsfrågor, vetenskapligt skrivande och allt som har med SRL att göra erbjuds kompetent och entusiastisk handledning. Grundkunskaper på kurslitteratursnivå förväntas du däremot ta till dig på egen hand. Även i övrigt förväntas du vara självgående och initiativrik. Arbetsplats finns i FOIs lokaler i Kista. För detta examensarbete krävs svenskt medborgarskap.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.