Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-28

Småskalig BDT-vattenrening: hygienisk kvalitet.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I många låg- och medelinkomstländer är tillgång till rent vatten inte en självklarhet: två tredjedelar av världens befolkning lever i dag i vattenbrist, därav 1800 miljoner i akut vattenbrist. Att återcirkulera BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) har blivit ett allt mer attraktivt alternativ, både i Sverige och internationellt. I många länder släpps BDT-vatten ut direkt i närmiljön eller används vid bevattning av grödor. I de fallen det släpps ut direkt når det oftast förr eller senare ytvatten där det bidrar till övergödning. Om BDT-vattnet istället används för bevattning av grödor finns det en stor risk att jorden efter en tid blir obrukbar p.g.a. det höga innehållet av ytaktiva ämnen från rengöringsmedel, vilka kan göra jorden vattenfrånstötande. Ett annat problem vid återanvändning är sjukdomsframkallande mikroorganismer som utgör en hälsorisk, speciellt om vattnet används för att producera livsmedel eller om det når ytvatten. Vid en epidemi skulle dessa koncentrationer kunna stiga markant och utgöra en stor källa till smittspridning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.